Mirrorless இப்பவே வாங்கணுமா?

தன்னிலை விளக்கம் (disclaimer ) 2018 ஆம் ஆண்டு, mirroless காமெராக்களின் ஆண்டு என்று கூறுகிறார்கள்..!, என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஆண்டு, ஒளிபடக்கலைங்கர்கள் தங்களை தாமே ‘சுயவிமர்சனத்துக்கு’ உட்படுத்தவேண்டிய ஆண்டு! தங்களின் நிலைப்பாட்டினையும், ஒளிபடமெடுத்தல் குறித்த நம்பிக்கைகளையும் ‘மறுபரிசீலனை’ செய்யவேண்டிய ஆண்டு! ஒளிப்பட தொழிலில் ஜெயிக்க கருவிகளை சரியே ‘புரிந்துகொள்ள’ வேண்டிய ஆண்டு! இந்த பதிவு, மாறிவரும் புதிய தொழில் நுட்பத்துக்குக்கோ அல்லது கேமெரா பிராண்டுகளுக்கோ எதிரானது அல்ல. மாறாக, திருமண ஒளிப்படக்கலைங்கர்களின் ‘தன்னிலை அறிதல்’ குறித்து ஞாபகப்படுத்தும் ஒரு முயற்சி அவ்வளவுதான்..!

Team: KL Raja Ponsing, Swaroop Joy, R. Preethaa Priyadharshini, Velavan J.

Location: http://www.ambitions4.com

Blogs:http://bit.ly/2KRLZ78 http://bit.ly/2vR55lc http://bit.ly/2MA4xti

Instagram: @klrajaponsing, @ambitions4

Facebook: http://bit.ly/2Pkf0HO

Telegram channel: https://t.me/KLR_thephotoguru

Telegram Group: https://t.me/joinchat/J7u3ehAgfYkQmfx

Advertisements

KLR the photo guru Celebrating 10,000+ subscribers

19th August – World Photography Day…!

Remembering the awesome contributions of many dedicated individuals, groups and corporates towards development of the art, science and technology of photography…..

Accepting that I am insignificant and surrender for the great art of photography, which is larger than the universe…..

Bowing down my head to all the great masters of photography who had made remarkable pictures that changed the faiths and beliefs of the world……

Respecting all the dedicated mentors whom I know directly and indirectly for imparting the knowledge and the power of photography in me….

Accepting my ignorance for the unknown and feeling proud about the little known facts about photography….

Taking an oath to spread the message of photography and guide the society of enthusiastic young photographers…..

Believing in the imagination, creativity, confidence, hard work, patience, sharing, learning…which are more important than the supporting gadgets and technology.

Living and dreaming only photography…..

Proud to be a professional photographer…feeling high behind the camera

– KL.Raja Ponsing

IMG_0003 (1)

Note: On this eventful day, 19th August 2017 at 11.00 am, Ambitions 4 Photography Academy hosts the INFOCUS 2017, the photography exhibition – the students work and celebrates the Graduation Day – successful students take the credit of the qualification. Dr. Balasandilyan (Balasubramanian, CEO, Vision Unlimited), J.Lakshmankumar M.F.I, Director of photography, V.S.Ananadhakrishnan – fashion photographer, Sudarshan Balaji -Fashion Photographer -participate as guests of honour.

DESHABANTHU RAM K — Locus

Can a person who is unable to speak and hear, do a photography course and win an international diploma? The answer is a Big YES.

via DESHABANTHU RAM K — Locus

Wow… its food photography…!

soup

Food a most essential thing for all is something we see and taste on every day basis. We also see a lot of food pictures in advertisements, menu cards, websites, indoor displays etc.  But how many of us have really visualized as how the food is shot for commercial purposes?  Well, what is so special about shooting food as a table top set-up? It’s about showing food appetising and fresh in the photo.

orange-juice

Is that simple? It is not that simple as we think. We need to understand every single food with respect to its colour, texture, form, shape and arrange them aesthetically beautiful so that it catches the eyes. Well, can we shoot the food that is served to eat? Many times the answer is ‘No’. You cannot shoot the food that you eat and cannot eat the food that you shoot.

salad

Interestingly, many food set-ups contain uncooked or half cooked food or ingredients and dummies to make them look fresh and retain the colour, texture, form and shape. Most of food contents degenerate or undergo a lot amount of physical and chemical changes when cooked.

beverage

We all know that food has a strong cultural value and background. The presentation of food in front of the camera needs to carry the cultural feel. Well, you need to use the appropriate table top, background and the plates, cutlery, accomplishments, properties, garnishing, and arrangements to match the cultural value or background of the food. For example, while shooting a Chinese dish, we can include a pair of chopsticks…!

melon-balls

Choose to work with a competent food stylist and culinary artist. This will add a lot of value for food photography. In the recent Food Photography workshop conducted by me, I had got a perfect assistance from the Chef Uma Sankar, an Olympics bronze medallist in culinary art, assisted by Bindhu Hepzibah an artist. Uma Sankar’s contribution as a chef and culinary artist went a long way in making the food fresh and appetizing.

pasta

A professional high resolution digital camera with optically perfect lenses and studio lights could make the food photography complete. Choose to shoot food in the studio for a better control or create a setup near the kitchen of the restaurant. A lot of training on lighting and composition is required to get the shot right. Use of multiple, small, pointed light sources apart form an overall lighting from a soft box is needed to get the highlights in the desired portion of the food.

milk-and-cookies

Love food.., in the sense of feel and visual aspects. This is a most important eligibility to become a food photographer.

Proud to be a Professional Photographer…

 

vietnam-nick-ut-40th-anniversary

Vietnam-war-napalm-girl-photo by Nick Ut

19th August – the World Photography Day…!

“Remembering the awesome contributions of many individuals, groups and companies towards development of the art, science and technology of photography…..

Bowing down my head to all great masters of photography who taught us thorough their great masterpieces and changed the faith and beliefs of the world……

Respecting all the great mentors whom I know directly and indirectly for imparting the knowledge and the power of photography in me….

Accepting my ignorance for unknown and feeling proud about the little known facts of photography….

Taking an oath to spread the message of photography to the society of enthusiastic young photographers…..

Believing in observation, imagination, creativity, confidence, hard work, patience, sharing, caring and learning which are more important than supporting gadgets and technology.

Accepting that I am insignificant and surrender to the great art, photography which is larger than the universe…..

Living and dreaming only photography…..

This is what it means for me on this ‘World Photography Day’ ”

– KL.Raja Ponsing

image courtesy: http://www.vanityfair.com/news/2015/04/vietnam-war-napalm-girl-photo-today

How to use shutter speed effectively in DSLR photography?

Shutter speed is the duration of light falling on the digital image sensor. It is the time for which light stays on the image sensor to make a perfect exposure. It is controlled by a mechanism housed in the camera body closer to the focal plane (image sensor).

The role of shutter speed in photography is very important and can produce interesting effects that human eye cannot see. The very meaning or understanding of a photo can be changed by varying the shutter speed.

Mohan S.V.jpg

Fast shutter speeds like 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 and above will let the exposure very brief and slow shutter speeds like 1/30, 1/15, 1/8 and below will let the exposure long.

Total flash photography needs a shutter speed 1/200 (flash sync speed) or below for most of the cameras. There is no impact of flash exposure by changing the shutter speeds when there is not enough ambient light.

Jerome Desilva (26)

Shutter speeds higher than the reciprocal of the focal length of the lens used will guarantee images without camera shake when a tripod is not used – A 400mm lens needs atleast 1/400 shutter speed and a 18mm lens needs just 1/20 shutter speed to avoid camera shake.

DSC_0161

Fast shutter speeds can assure crispy and sharp images without camera shake and apparent subject motion effects.

Madeep 2014 (2)c

Fast shutter speeds like 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 and above are used to arrest the fast motion – faster shutter speeds can capture fast actions we missed to see. Use highest possible shutter speeds for shooting sports, birds in flight, wild life action – shutter speed higher than 1/500 is a good choice.

SUB_0001c

Slow shutter speeds like 1/15,1/8,1/4 and bellow are used to record movements as a blur – some of these blurring effects  like panning and zoom burst are unique that human eyes cannot see .

Sendil Selvam (10)

Long exposures like 1sec, 2secs, 4secs, 8secs and longer can produce beautiful light streaks – something we cannot see with our eyes. Use of a tripod is a must for such shots.

_MG_9825c

Bulb shutter denoted by ‘B’ is a longer than the 30secs preset shutter speeds available, is something used for very low light shots, fire works, lightning, light painting and abstract images. Use of a tripod is a must for such shots.

Mandeep 2014 (1)

If you found this article usefull, please check our Basic DSLR Photography weekend course , where we explore all the essentials of Digital SLR photography in detail. It is an intensive, 10 weekend (60 hours) course